RETNINGSLINJER & BETINGELSER 2017-08-17T20:01:34+00:00

Retningslinjer ved brug af FixMinOpgave

§ 1 – Karakter Garanti
FixMinOpgave yder en garanti for at kunden opnår den bestilte og aftalte karakter. Såfremt kunden skulle modtage en en karakterer lavere end ønsket, vil kunden modtage differencen fra den købte karakter til den ramte karakter. I tilfælde af at kunden modtager en karakter der er 2 gange lavere end ønsket, vil kunden modtage fuld refundering.

Hvis kunden laver om i den afleverede opgave fra vores side – vil karakter garantien forsvinde.

OBS:
Kunde skal være opmærksom på at ved køb af opgaver som skal forsvares mundtligt og bedømmes på ens mundtlige præsentation – vil der ikke være karakter garanti.
Kunde skal være opmærksom på at vi kun levere fuld karakter garanti hvis vi har lavet hele opgaven. Dette gælder også for eksaminer, hvor vi ikke kan hjælpe med del prøven uden hjælpemidler.
Kunde skal være opmærksom på at man vil have en løbetid på 1 måned, til at bruge sin karakter garanti, hvis karakteren har været lavere.

§ 2 – Deadline garanti
FixMinopgave forpligter sig til at afleverer kundens opgave inden den senest aftalte deadline.

§ 3 – Anonymitet
FixMinOpgave forpligter sig til at holde kunden og skribenten anonyme, Også imellem disse 2 parter – såfremt andet ikke er aftalt.

§ 4 – Fortrydelsesret
Ved køb af en service fra FixMinOpgave frasiger kunden sig samtidigt sin 14 dages fortrydelsesret.

§ 5 – Deadline

Ved køb af en service forpligter kunden sig til at informerer FixMinOpgave klart og tydeligt om deadline for hvornår kunden skal bruge den færdige ydelse.
I tilfælde af at kunden har fejlinformeret FixMinopgave, så frafalder deadline garantien.

§ 6 – Aftaler 

Kunden forpligter sig til at overholde alle aftaler der er indgået med FixMinOpgave telefonisk eller skriftligt, herunder aftaler om betaling, aftale tidspunkter for sending af materiale mm.

§ 7 – Identitet
Kunden må ikke misinformerer hvem den købte service er til.
I tilfælde af at ydelsen er købt til en anden, uden at informerer FixMinOpgave om det, så frafalder kundens karakter garanti.

§ 8 – Afleveringstidspunkt
Det er kundens ansvar at sidde klar på den platform, hvor opgaven er aftalt til at blive leveret, op til deadline for opgaven.

§ 9 – Kunden skal være til rådighed
Kunden forpligter sig til at være til rådighed imens kundens opgave bliver lavet, i tilfælde af at skribenten har brug for yderligere informationer.
Ved misligholdes af dette på over 24 timer, så frafalder karakter garantien &  deadline garantien.
Ved misligholdes af dette på over 5 timer dagen inden 10 timer inden deadline, så frafalder karakter garantien samt deadline garantien.

§ 10 – Misligholdelse af betaling
Hvis kunden Misligholder betalingen til FixMinopgave, så frafalder alle FixMinOpgaves forpligtelser & garantier

§ 11 – Nødvendigt materiale
Kunden forpligter sig til at oplyse om og stille alt materiale til rådighed for FixMinOpgave, så opgaven kan løses til perfektion.
Hvis dette ikke sker, så frafalder karakter garantien

§ 12 – Misinformation
I tilfælde af at kunden misinformerer FixMinopgave om ting som niveau, årgang, fag eller krævende kompetencer, så frafalder karakter garantien og deadline garantien.

§ 13 – Formalities Krav
Det er kundens forpligtelse at opgaven opfylder de formalitetskrav der gør sig gældende for kundens opgave. Det er også kundens ansvar at skrive personlige informationer på opgaven, såfremt dette er krævet, herunder navn mm.     
I tilfælde af at dette ikke er overholdt, så frafalder karakter garantien.

§ 14 – Accept af retningslinjer og betingelser
Når du gennemfører et køb ved FixMinOpgave accepterer du også vores retningslinjer og betingelser.

§ 15 – Betaling af depositum
I tilfælde af at kunden har betalt depositum for en opgave, og kunden herefter ikke vil have lavet opgaven, så får kunden ikke tilbagebetalt depositummet.